Polityka prywatności

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Sebastian Siębor prowadzący działalność gospodarczą pod firmą COOL PICS Sebastian Siębor z siedzibą w miejscowości Bruki Unisławskie 79, 86-260 Unisław, NIP 875 148 44 80, (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 10 lat.

 1. Odbiorcy danych

Możliwe jest, że będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 2. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
 3. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody – masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy, wskazane w pkt. 1,
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej.

 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich.

Kontakt


Telefon: +48 737 669 968

Email: konkurs@todobrykonkurs.pl